Identificació d'usuari
O bé, pot identificar-se mitjançant un certificat personal