Sessió A103-PLE-ACTA-3-12032020 Ordinària de Ple de l’Ajuntament del 12 de març de 2020

Ple de l’Ajuntament - Ordinària 12/03/2020 17:04h Publicat el: 28/04/20 13:26h

Convocatòria

Acta

  0h 00' 19'' 0 Intervencions
14.- DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 – 4RT TRIMESTRE 2019 15.- DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2019 – 4RT TRIMESTRE 16.- DONAR COMPTE DECRET 6923/19 DE DATA 10 DE DESEMBRE DE 2019 CORRESPONENT A LA RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA DE L'INF.INTERVENCIÓ 1306_19, REFERENT A L’ARRENDAMENT NÚM. 55 VEHICLE FIAT DOBLO, MATRÍCULA 8304-JCF I PRIMA ASSEGURANÇA, DESTINAT AL DEPT.ESPORTS. 17.- DONAR COMPTE DECRET 6924/19 DE DATA 10 DE DESEMBRE DE 2019 CORRESPONENT A LA RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ 1308_19, REFERENT AL SUBMINISTRAMENT EQUIP DE SO CELEBRACIÓ FESTIVAL FI DE CURS CREARTS CELEBRAT EL DIA 14 DE JUNY DE 2019. 18.- DONAR COMPTE DECRET 6990/19 DE DATA 12 DE DESEMBRE DE 2019 CORRESPONENT A LA RESOLUCIÓ DISCREPÀNCIA INF.INTERVENCIÓ 1276_19, REFERENT ALS SERV.CONSERGERIA,CONTROL ACCESSOS NOU CENTRE CÍVIC M CIVIT I BIBLIOTECA,I ACTES EXTRAORD.AL CENTRE CÍVIC CINEMA IRIS. 19.- DONAR COMPTE DECRET 7143/19 DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2019 CORRESPONENT A LA RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ 1414_19, REFERENT A LES DIFERÈNCIES RUTES TRANSPORT ESCOLAR GENER – FEBRER 2019. 20.- DONAR COMPTE DECRET 7355/19 DE DATA 30 DE DESEMBRE DE 2019 CORRESPONENT A LA RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ 1459_19, REFERENT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ESPAIS VERDS GENER-NOVEMBRE 2019. 21.- DONAR COMPTE DECRET 7235/19 DE DATA 27 DE DESEMBRE DE 2019 CORRESPONENT A LA RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA DE L'INF.INTERVENCIÓ 1456_19, REFERENT ALS SERVEIS ASSIGNATURA OPTATIVA DE VELA ESCOLAR ALS INSTITUTS DEL MUNICIPI, MESOS SETEMBRE A DESEMBRE 2019. 22.- DONAR COMPTE DECRET 6989/19 DE DATA 12 DE DESEMBRE DE 2019 CORRESPONENT A LA RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ 1310_19, REFERENT AL SUBMINISTRAMENT SAMARRETES PARTICIPANTS EMPADRONATS A CALAFELL EN LA CURSA HISTORIC TRAIL. 23.- DONAR COMPTE DECRET 6922/19 DE DATA 10 DE DESEMBRE DE 2019 CORRESPONENT A LA RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ 1309_19, REFERENT AL SUBMINISTRAMENT LOGÍSTICA BOTIFARRADA POPULAR FESTA DE LA BICICLETA 2019. 24.- DONAR COMPTE DECRET 6921/19 DE DATA 10 DE DESEMBRE DE 2019 CORRESPONENT A LA RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ 1307_19, REFERENT AL SUBMINISTRAMENT SANITARIS CAPS DE SETMANA PISTA PETANCA PARC DEL VILARENC.
  2h 05' 40'' 1 Intervencions
  2h 40' 46'' 66 Intervencions