Sessió A103_PLE_ACTA_5_12032021 Extraordinària i Urgent de Ple de l’Ajuntament del 12 de març de 2021

Ple de l’Ajuntament - Extraordinària i Urgent 12/03/2021 10:00h Publicat el: 27/04/21 14:17h

Convocatòria

Acta

  0h 00' 00'' 1 Intervencions