Sessió A103_PLE_ACTA_11_15072021 Ordinària de Ple de l’Ajuntament del 15 de juliol de 2021

Ple de l’Ajuntament - Ordinària 15/07/2021 17:00h Publicat el: 05/10/21 15:59h

Acta

  0h 00' 03'' 0 Intervencions
  1h 50' 38'' 24 Intervencions