Sessió A103_PLE_ACTA 1 _20012022 Ordinària de Ple de l’Ajuntament del 20 de gener de 2022

Ple de l’Ajuntament - Ordinària 20/01/2022 17:00h Publicat el: 04/03/22 12:51h

Acta

  0h 00' 01'' 1 Intervencions
  0h 20' 33'' 22 Intervencions