Sessió A103_PLE_ACTA_01_12012023 Ordinària de Ple de l’Ajuntament del 12 de gener de 2023

Ple de l’Ajuntament - Ordinària 12/01/2023 17:00h Publicat el: 07/03/23 13:38h

Convocatòria

Acta

  0h 04' 09'' 1 Intervencions
  0h 07' 11'' 19 Intervencions