Sessió A103_PLE_ACTA_04_09032023 Ordinària de Ple de l’Ajuntament del 9 de març de 2023

Ple de l’Ajuntament - Ordinària 09/03/2023 17:00h Publicat el: 26/05/23 11:16h

Convocatòria

Acta

  0h 00' 05'' 1 Intervencions
  0h 10' 18'' 16 Intervencions