Sessió A103_PLE_ACTA_15_27102023 Ordinària de Ple de l’Ajuntament del 27 d'octubre de 2023

Ple de l’Ajuntament - Ordinària 27/10/2023 11:00h Publicat el: 30/11/23 09:20h

Convocatòria

Acta

  0h 00' 10'' 1 Intervencions
  0h 01' 04'' 1 Intervencions
  2h 33' 56'' 42 Intervencions